DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 10

Dưới đây là danh sách bưu điện tại quận 10. Quý khách có thể tham khảo danh sách bưu điện gần nhất tại quận 10.
Nếu danh sách địa chỉ bưu điện thay đổi. Quý khách có thể gửi góp ý về email cskh@vietbox.vn

Danh sách địa điểm bưu điện quận 10

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màn Quấn PE

túi ni lông

Bịch Ni Lông

 

 

Mã số Bưu cục Địa chỉ Liên hệ
740500 Bưu cục cấp 2 Quận 10 Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10 028 39270072
740100 Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền Sô´237, Đường Ngô Quyền, Phường Số 6, Quận 10 028 38532120
740200 Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10 028 38631278
740300 Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10 028 38398691
740310 Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10 028 38632572
742000 Bưu cục cấp 3 Bà Hạt Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10 028 39273324
740030 Bưu cục cấp 3 Phú Thọ Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028 38650540
740010 Bưu cục cấp 3 Datapost Hcm Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028 38649205
740020 Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác Sô´270bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028.38659219
700925 Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
700930 Bưu cục DataPost DP – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
700955 Bưu cục Ngoại dịch ND – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028.38650456
700910 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028.‎38652734
700920 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028.‎38647864
700959 Bưu cục Trung chuyển TC – Hồ Chí Minh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 (08)38649397
740180 Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn Sô´354/1/1, Hẻm 354, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028 38688696
700940 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10  028.38650452
740822 Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
740190 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
700958 Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh Sô´270 Bis, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028 38649774
742610  Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028.38659219
742615  Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
740270  Bưu cục cấp 3 MTV In Tem Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
742620  Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2 Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
740165 Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1 Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10 028 38653868

200 Quách Đình Bảo, Tân Phú, HCM