Bảng Giá Thùng Carton Đóng Hàng, Hộp Carton COD Tại Vietbox

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng bao bì đóng gói ngày càng cao như hiện nay, bên canh việc cung cấp các sản phẩm như: Băng keo, màng xốp hơi, Vietbox cũng là công ty cung cấp sản phẩm thùng carton với đa dạng mẫu mã, kích thước, giá cả.

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm thùng carton tại Vietbox

Quý khách lưu ý: giá của sản phẩm tuỳ thuộc vào số lượng, địa điểm giao hàng, chính sách công nợ, thời điểm mua hàng. Vì vậy để có được giá chính xác và tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay!

Bảng giá hộp carton nhỏ, hộp carton COD tại Vietbox

STT Kích Thước Hình ảnh Số lượng Giá lẻ Giá sỉ
1 Thùng Carton 8x8x26 Hộp carton 8x8x26 50 hộp/lốc 1.600đ/hộp

 

2 Thùng Carton 10x6x6 Hộp carton 10x6x6 50 hộp/lốc 700đ/hộp
3 Thùng Carton 10x10x5 Hộp carton 10x10x5 50 hộp/lốc 1.000đ/hộp
4 Thùng Carton 10x10x8 Hộp carton 10x10x8 50 hộp/lốc 1.100đ/hộp
5 Thùng Carton 13x10x8 Hộp carton 13x10x8 50 hộp/lốc 1.300đ/hộp
6 Thùng Carton 14x10x7 Hộp carton 14x10x7 50 hộp/lốc 1.200đ/hộp
7 Thùng Carton 15x8x6 Hộp carton 15x8x6 50 hộp/lốc 1.100đ/hộp
8 Thùng Carton 15x11x3 Hộp carton 15x11x3 50 hộp/lốc 1.100đ/hộp
9 Thùng Carton 15x12x10 Hộp carton 15x12x10 50 hộp/lốc 1.600đ/hộp
10 Thùng Carton 16x12x6 Hộp carton 16x12x6 50 hộp/lốc 1.400đ/hộp
11 Thùng Carton 17x6x6 Hộp carton 17x6x6 50 hộp/lốc 1.000đ/hộp
12 Thùng Carton 18x10x8 Hộp carton 18x10x8 50 hộp/lốc 1.400đ/hộp
13 Thùng Carton 20x8x8 hộp carton 20x8x8 50 hộp/lốc 1.300đ/hộp
14 Thùng Carton 20x10x6 Hộp carton 20x10x6 50 hộp/lốc 1.400đ/hộp
16 Thùng Carton 20x10x10 Hộp carton 20x10x10 50 hộp/lốc 1.700đ/hộp
17 Thùng Carton 20x15x10 Hộp carton 20x15x10 50 hộp/lốc 2.300đ/hộp
18 Thùng Carton 20x15x15 Hộp carton 20x15x15 50 hộp/lốc 2.700đ/hộp
19 Thùng Carton 20x16x6 Hộp carton 20x16x6 50 hộp/lốc 2.100đ/hộp
20 Thùng Carton 20x20x10 Hộp carton 20x20x10 50 hộp/lốc 3.100đ/hộp
21 Thùng Carton 20x20x15 Thùng Carton 20x20x15 50 hộp/lốc 3.500đ/hộp
21 Thùng Carton 25x10x10 Hộp carton 25x10x10 50 hộp/lốc 1.900đ/hộp
22 Thùng Carton 25x15x10 Hộp carton 25x15x10 50 hộp/lốc 2.600đ/hộp
23 Thùng Carton 25x15x15 Hộp carton 25x15x15 50 hộp/lốc 2.900đ/hộp
24 Thùng Carton 25x20x10 Hộp carton 25x20x10 50 hộp/lốc 3.400đ/hộp
25 Thùng Carton 25x22x20 Hộp carton 25x22x20 50 hộp/lốc 4.200đ/hộp
26 Thùng Carton 30x10x10 Hộp carton 30x10x10 50 hộp/lốc 2.200đ/hộp
27 Thùng Carton 30x15x10 Hộp carton 30x15x10 50 hộp/lốc 2.900đ/hộp
28 Thùng Carton 30x20x10 Hộp carton 30x20x10 50 hộp/lốc 3.500đ/hộp
29 Thùng Carton 30x25x20 Hộp carton 30x25x20 50 hộp/lốc 5.200đ/hộp
30 Thùng Carton 33x22x12 Hộp carton 33x22x12 50 hộp/lốc 4.000đ/hộp
31 Thùng Carton 34x24x18 Hộp carton 34x24x18 50 hộp/lốc 5.100đ/hộp
32 Thùng Carton 35x10x10 Hộp carton 35x10x10 50 hộp/lốc 2.500đ/hộp
33 Thùng Carton 35x15x10 Hộp carton 35x15x10 50 hộp/lốc 3.200đ/hộp
34 Thùng Carton 35x25x15 Hộp carton 35x25x15 50 hộp/lốc 5.000đ/hộp
35 Thùng Carton 35x25x20 50 hộp/lốc 5.600đ/hộp
36 Thùng carton 40x30x20 Thùng carton 40x30x20 50 hộp/lốc 7.800đ/hộp

Bảng giá thùng carton lớn tại Vietbox

STT Kích Thước Hình ảnh Số lượng Giá lẻ Giá sỉ
1 Thùng Carton 40x40x30 10 thùng/lốc 15.000đ/thùng
2 Thùng Carton 50x30x42 Thùng carton 50x30x42 10 thùng/lốc 16.000đ/thùng
3 Thùng Carton 60x40x40, 3 lớp Thùng carton 60x40x40 - 3 lớp 10 thùng/lốc 20.000đ/thùng
4 Thùng Carton 60x40x40, 5 lớp Thùng carton 60x40x40 - 5 lớp 10 thùng/lốc 27.000đ/thùng