Tuyển kế toán lương 8 triệu

07/06/2021

Mô tả công việc: – Thu chi tiền mặt tại cửa hàng – Đối soát đơn hàng – Báo cáo lời/lỗ tại công ty – Sắp xếp đơn hàng cho shipper đi mỗi ngày – Lên lịch nhập hàng cho công ty – Thời gian làm việc: Giờ hành chính Xem chi tiết

Tuyển 2 nhân viên phụ kho

Mô tả công việc: – Hỗ trợ nhập xuất kiểm đếm hàng hoá (Mặt hàng là mút xốp, băng keo, thùng carton) – Soạn hàng theo đơn và đóng gói hàng hoá. – Kiểm kê hàng hoá cuối ngày – Sắp xếp vị trí hàng hoá trong kho – Ưu Xem chi tiết