DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DĨ AN

Dưới đây là danh sách bưu điện thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Quý khách có thể tham khảo danh sách bưu điện gần nhất tại thị xã Dĩ An.
Nếu danh sách địa chỉ bưu điện thay đổi. Quý khách có thể gửi góp ý về email cskh@vietbox.vn

Danh sách địa điểm bưu điện thị xã Dĩ An – Bình Dương

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màng Quấn PE

túi ni lông

Túi Ni Lông

Bưu cục cấp 2 Dĩ An

Mã số: 824600

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Dĩ An

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743734250

Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp

Mã số: 824781

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp

Địa chỉ: Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743.738100

Bưu cục cấp 3 Tân Bình

Mã số: 824880

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Bình

Địa chỉ: Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743738000

Đại lý bưu điện Sóng Thần 2

Mã số: 824609

Bưu cục: Đại lý bưu điện Sóng Thần 2

Địa chỉ: Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743742421

Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6

Mã số: 824791

Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6

Địa chỉ: Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743728071

Đại lý bưu điện Tân Lập 4

Mã số: 824694

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 4

Địa chỉ: Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743749648

Đại lý bưu điện Bình Đường

Mã số: 824911

Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743790244

Đại lý bưu điện Bình Đường 44

Mã số: 824948

Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 44

Địa chỉ: Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743792035

Điểm BĐVHX Bình An

Mã số: 824740

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình An

Địa chỉ: Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743.774000

Bưu cục cấp 3 Bình An

Mã số: 824730

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình An

Địa chỉ: Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743781111

Bưu cục cấp 3 Sóng Thần

Mã số: 824900

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Sóng Thần

Địa chỉ: Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743790100

Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp

Mã số: 824780

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp

Địa chỉ: Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743728880

Điểm BĐVHX An Bình

Mã số: 825010

Bưu cục: Điểm BĐVHX An Bình

Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743.737771

Bưu cục cấp 3 Bình Minh

Mã số: 825063

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Minh

Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743736420

Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng

Mã số: 824777

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng

Địa chỉ: Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa

Mã số: 824719

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa

Địa chỉ: Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Đại lý bưu điện Tân Lập 8

Mã số: 824724

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Lập 8

Địa chỉ: Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng Charm Plaza

Mã số: 825069

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Charm Plaza

Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều

Mã số: 824863

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều

Địa chỉ: Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình

Mã số: 825015

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình

Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Đại lý bưu điện Tân Phú

Mã số: 824895

Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Phú

Địa chỉ: Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An

Mã số: 825030

Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 028 3742929

Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An

Mã số: 825070

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 02743790300

Đại lý bưu điện Đông An

Mã số: 824864

Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông An

Địa chỉ: Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An

Mã số: 825080

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: Đang cập nhật

Đại lý bưu điện Bình Thắng

Mã số: 824779

Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Thắng

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 01229086962

Đại lý bưu điện Bình Đường 2

Mã số: 825016

Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Đường 2

Địa chỉ: Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 0979392246

Đại lý bưu điện Thống Nhất

Mã số: 825071

Bưu cục: Đại lý bưu điện Thống Nhất

Địa chỉ: Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Số điện thoại: 0903609709

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màng Quấn PE

túi ni lông

Túi Ni Lông