DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 11

Dưới đây là danh sách bưu điện tại quận 11. Quý khách có thể tham khảo danh sách bưu điện gần nhất tại quận 11.
Nếu danh sách địa chỉ bưu điện thay đổi. Quý khách có thể gửi góp ý về email cskh@vietbox.vn

Xem thêm: DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 12

Danh sách địa điểm bưu điện quận 11

Bưu cục cấp 3 Đầm Sen

Mã số: 743010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đầm Sen

Địa chỉ: 92D Hòa Bình, Phường Số 5, Quận 11

SĐT: 028 39736990

Bưu cục cấp 3 Lữ Gia

Mã số: 743000

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lữ Gia

Địa chỉ: 2/12 Lữ Gia, Phường Số 15, Quận 11

SĐT: 028 38645689

Bưu cục cấp 3 Phó Cơ Điều

Mã số: 744910

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phó Cơ Điều

Địa chỉ: 150 Phó Cơ Điều, Phường Số 6, Quận 11

SĐT: 028 39560454

Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân

Mã số: 743100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lạc Long Quân

Địa chỉ: 509 Lạc Long Quân, Phường Số 5, Quận 11

SĐT: 028 38603448

Bưu cục cấp 2 Quận 11

Mã số: 743800

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Quận 11

Địa chỉ: 244 Minh Phụng, Phường 16, Quận 11

SĐT: 028 39693983

Bưu cục cấp 3 Tôn Thất Hiệp

Mã số: 743500

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tôn Thất Hiệp

Địa chỉ: 34-36 Tôn Thất Hiệp, Phường Số 13, Quận 11

SĐT: 028 39626873

Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch 3 tháng 2

Mã số: 744790

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch 3 tháng 2

Địa chỉ: 1336 Đường Ba Tháng Hai, Phường 2, Quận 11

SĐT: