DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 9

Dưới đây là danh sách bưu điện tại quận 9. Quý khách có thể tham khảo danh sách bưu điện gần nhất tại quận 9.
Nếu danh sách địa chỉ bưu điện thay đổi. Quý khách có thể gửi góp ý về email cskh@vietbox.vn

Xem thêm: DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-QUẬN 10

Danh sách địa điểm bưu điện quận 9

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màng Quấn PE

Băng keo          

Băng keo

Bưu cục cấp 3 Cây Dầu

Mã số: 715000

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cây Dầu

Địa chỉ: Đường Số 400, Phường Tân Phú, Quận 9

Số điện thoại: 028.37251844

Bưu cục cấp 3 Chợ Nhỏ

Mã số: 715100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chợ Nhỏ

Địa chỉ: Sô´95, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Số điện thoại: 028.37360517

Điểm BĐVHX Long Trường

Mã số: 716300

Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Trường

Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9

Số điện thoại: 028.37300011

Điểm BĐVHX Phú Hữu

Mã số: 716200

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Hữu

Địa chỉ: Sô´884, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Số điện thoại: 028.37316002

Bưu cục cấp 3 Phước Long

Mã số: 715300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phước Long

Địa chỉ: Sô´132B, Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9

Số điện thoại: 028.37281647

Điểm BĐVHX Long Phước

Mã số: 716500

Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Phước

Địa chỉ: Ấp Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9

Số điện thoại: 028.37340102

Điểm BĐVHX Long Thạnh Mỹ

Mã số: 715401

Bưu cục: Điểm BĐVHX Long Thạnh Mỹ

Địa chỉ: Sô´127A, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

Số điện thoại: 028.37330229

Bưu cục cấp 3 Phước Bình

Mã số: 716040

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phước Bình

Địa chỉ: Sô´45, Đường Đại Lộ Ii, Phường Phước Bình, Quận 9

Số điện thoại: 028.37281646

Hòm thư Công cộng – Thùng thư công cộng

Mã số: 716418

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng

Địa chỉ: Đường Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9

Số điện thoại: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng – Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò

Mã số: 715538

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Ấp Bến Đò

Địa chỉ: Ấp Bến Đò, Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức

Mã số: 715650

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Điểm giao dịch Khu Công Nghệ Cao Thủ Đức

Địa chỉ: Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 Bưu cục EMS giao dịch Quận 9

Mã số: 715885

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bưu cục EMS giao dịch Quận 9

Địa chỉ: Sô´44, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 KHL Quận 9

Mã số: 715143

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Quận 9

Địa chỉ: Sô´97, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Số điện thoại: 028.37307449

Bưu cục cấp 3 Trường Thạnh

Mã số: 716323

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Trường Thạnh

Địa chỉ: Sô´416/12, Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9

Số điện thoại: Đang cập nhật

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màng Quấn PE

Băng keo          

Băng keo