DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN BÌNH CHÁNH

Dưới đây là danh sách bưu điện tại huyện bình chánh. Quý khách có thể tham khảo danh sách bưu điện gần nhất tại huyện bình chánh.
Nếu danh sách địa chỉ bưu điện thay đổi. Quý khách có thể gửi góp ý về email cskh@vietbox.vn

Vietbox cung cấp các loại hộp ship COD cho quý khách lựa chọn. Nhiều kích thước, chất lượng cao, liên hệ số điện thoại: 0377 04 06 06 để được hỗ trợ đặt hàng.

Xem thêm: DANH SÁCH BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TP HCM-HUYỆN NHÀ BÈ

Danh sách thông tin tất cả bưu điện tại huyện Bình Chánh

Thùng Carton

màng xốp hơi

Màng Xốp Hơi

màng PE

Màng Quấn PE

Băng keo          

Băng keo

Điểm BĐVHX Bình Lợi

Mã số: 738500

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Lợi

Địa chỉ: Số C4/125A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028.38773281

Bưu cục cấp 2 Bình Chánh

Mã số: 738000

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Bình Chánh

Địa chỉ: Số E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 38756882

Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân

Mã số: 738300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lê Minh Xuân

Địa chỉ: Số F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37660318

Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh

Mã số: 738800

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chợ Bình Chánh

Địa chỉ: Số 1C, Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 38758453

Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng

Mã số: 738400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cầu Xáng

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 38772040

Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm

Mã số: 738010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Chợ Đệm

Địa chỉ: Số A13/1D, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37600000

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc

Mã số: 738100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lộc

Địa chỉ: Số 2300, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37650333

Bưu cục cấp 3 Phong Phú

Mã số: 739400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phong Phú

Địa chỉ: Số D11/314C, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 38757112

Bưu cục cấp 3 Bình Hưng

Mã số: 739500

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Hưng

Địa chỉ: Số B17/13, Ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37582775

Bưu cục cấp 3 Láng Le

Mã số: 738600

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Láng Le

Địa chỉ: Số A6/177B, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37662144

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc B

Mã số: 738101

Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc B

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37652027

Điểm BĐVHX Tân Nhựt

Mã số: 738601

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Nhựt

Địa chỉ: Số B13/265A, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37600445

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A

Mã số: 738200

Bưu cục: Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37650839

Điểm BĐVHX Phong Phú

Mã số: 739401

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phong Phú

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 38773889

Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

Mã số: 739100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ghisê 2 Chợ Bình Chánh

Địa chỉ: Số C8/28B, Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37691011

Điểm BĐVHX Tân Quý Tây

Mã số: 739000

Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Quý Tây

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh

SÐT: 37606263

Điểm BĐVHX Lê Minh Xuân

Mã số: 738301

Bưu cục: Điểm BĐVHX Lê Minh Xuân

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

SÐT: 38773889

Điểm BĐVHX Đa Phước

Mã số: 739300

Bưu cục: Điểm BĐVHX Đa Phước

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028.37781334

Điểm BĐVHX Hưng Long

Mã số: 739101

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hưng Long

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 37691177

Điểm BĐVHX Phạm Văn Hai

Mã số: 738412

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phạm Văn Hai

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 376821390

Bưu điện cấp 3 Quy Đức Bình Chánh

Mã số: 739210

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Quy Đức

Địa chỉ: Số A7/31, Ấp 1, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh

SÐT: Đang cập nhật

Điểm BĐVHX Láng Le

Mã số: 738333

Bưu cục: Điểm BĐVHX Láng Le

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh

SÐT: 028 8773430

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Mã số: 738719

Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Địa chỉ: Số C9/18, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

SÐT: Đang cập nhật

Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Mã số: 738907

Bưu cục: Hòm thư Công cộng HỘP THƯ CÔNG CỘNG

Địa chỉ: Số 999/8, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh

SÐT: Đang cập nhật

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

Mã số: 738050

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Chánh

Địa chỉ: SE9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh

SÐT: Đang cập nhật